02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดหอพัก

อัตราค่าบำรุงหอพัก

1.อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักห้องละ 2 คน) แยกตามประเภทห้องพัก ดังนี้

   1.1 อาคาร A – B ห้องน้ำรวม 

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม
8,938 บาท
3,575 บาท
ห้องปรับอากาศ
11,538 บาท
4,615 บาท

  1.2 อาคาร C – D ห้องน้ำภายในห้อง

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม
10,563 บาท
4,225 บาท
ห้องปรับอากาศ
13,163 บาท
5,265 บาท

2. อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักคนเดียวทั้งห้อง) แยกตามประเภทห้อง ดังนี้

  2.1 อาคาร A – B ห้องน้ำรวม

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม
17,875 บาท
7,150 บาท
ห้องปรับอากาศ
23,075 บาท
9,230 บาท

   2.2 อาคาร C – D ห้องน้ำภายในห้อง

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม
21,125 บาท
8,450 บาท
ห้องปรับอากาศ
26,325 บาท
10,530 บาท

3.ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย ภายในห้องพัก คนละ 3,000 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขอเช่าห้องพัก และคืนให้ เมื่อลาออกจากหอพัก ถ้าไม่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย)

4.ค่าไฟฟ้า (ผู้เช่าพักทุกคนในห้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน) คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงภายในห้องพัก ในอัตรายูนิตละ 5 บาท

5.ค่าน้ำประปา ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนต่อคน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6.กรณีนำเพื่อนหรือผู้ปกครองมาพักด้วยในบางครั้ง (โดยความยินยอมของเพื่อนร่วมห้อง) อัตราต่อคืน คนละ 100 บาท

7.นักศึกษาใหม่ที่จองห้องพัก มีค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาหอพัก จำนวน 300 บาท (จ่ายครั้งเดียวแรกเข้า)

บริการที่หอพักมหาวิทยาลัยรังสิตมีให้แก่นักศึกษา

◉  บริการห้องพักโดยพักห้องละ 2 คน มีห้องน้ำรวม และห้องน้ำในห้องให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก

◉  ภายในห้องพักมีเตียง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ให้นักศึกษาคนละ 1 ชุด

(อุปกรณ์ เช่น หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน นักศึกษาจัดหามาเอง)

◉  ห้องพักมีทั้งแบบพัดลม และเครื่องปรับอากาศให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก

◉  ภายในห้องพักติดตั้งปลั๊กทีวี นักศึกษาต้องนำโทรทัศน์ เสาอากาศมาเอง

◉  บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักทุกห้อง ห้องละ 2 จุด (นักศึกษาต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง)

◉  บริการห้องโถงปรับอากาศ สำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาพบนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน และอ่านหนังสือ

◉  บริการร้านซักรีดเสื้อผ้า เวลา 8.00 – 21.00 น. ทุกวัน (พร้อมมีบริการหยอดเหรียญ 24 ชม.)

◉  บริการร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ตลอด 24 ชั่วโมง                   

◉  บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นของหอพักอาคาร 9C

◉  ในกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยหลังเวลา 20.00 น. ทางหอพักมีบริการรถส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าบริการ

◉  เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาหอพัก ทางหอพักมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณหอพัก และทางเข้า – ออกหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง และมีประตูเข้าออกระบบคีการ์ด

◉  มีเครื่องดับเพลิง และไฟฉุกเฉินทุกชั้นของอาคาร และสัญญาณเตือนภัยภายในห้องพักทุกห้อง มีบันไดหนีไฟ บันไดกลาง และทางออก 2 ทาง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

◉  ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา ทางหอพักมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก คอยให้นักศึกษา และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ ณ อาคาร 9A  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.

◉  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก จัดให้มีสอนเสริมวิชาเรียนต่าง ๆ (ฟรี) สำหรับนักศึกษาหอพัก

◉  สำหรับอาคารหอพัก 9A- 9B ทางหอพักมีบริการโต๊ะรีดผ้าให้ทุกชั้น

◉  บริการน้ำดื่มทุกชั้นของอาคารหอพัก (ฟรี)

◉  ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารหอพักทุกชั้นทั้ง 4 อาคาร

          หมายเหตุ : นักศึกษาหอพักทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 24.00 น. และในกรณีที่ต้องการกลับเข้าหอพักหลังเวลาที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่งานวินัย ฯ ตามขั้นตอน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าอยู่พักอาศัยในหอพัก มีดังนี้

(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต

(2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยกระทำความผิดทางวินัยร้ายแรง

(3) ไม่เป็นโรคจิตเภท หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายตามคำวินิจฉัยของแพทย์

(4) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และยังคงสภาพความเป็นนักศึกษาอยู่

(5) เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิต

(6) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานที่ใช้ในการจองห้องพัก

ใบเสร็จลงทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพัก

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 (อาคาร 9B) อาคารประสิทธิ์พัฒนา

โทร. 02 – 791- 6000 ต่อ 1663, 1671, 1675

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ติดต่องานต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1 อาคาร B ได้ 24 ชม.

โทร. 02 – 791- 6000 ต่อ 1673, 1688 

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US