02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต
7C470EE2-B961-44A3-B386-300866A96443
BB22B961-006C-4619-B454-F7326C706BDB
C918C198-C324-40A6-BB58-0E380D390AB4

 

การให้บริการในรูปแบบของศูนย์

การศึกษา อาศัย และเอื้ออาทร

Learning, Living and Caring Center

 

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

Rangsit University Dormitory

Rangsit University Dormitory

Rangsit University Dormitory

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

Rangsit University Dormitory

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688
ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

การให้บริการในรูปแบบของศูนย์ การศึกษา อาศัย และเอื้ออาทร
Learning, Living and Caring Center

รีวิวหอใน ม.รังสิต

ประกาศ

Why Us

Clean

Furniture

Free WIFI

Free Water

Near

Work Space

Exercise

Security 24 Hr.

7-11

Restaurant

Laundry

Post Office

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US