02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติหอพัก

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

        หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 4 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง 3 อาคาร อาคารหอพักชาย 1 อาคาร อาคารรับรองตึก I จำนวน 9 ห้อง อาคาร A ชั้น 1 และ VIP ตึก B ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง อาคาร 4 ชั้น สำหรับบุคลากร จำนวน 12 ห้อง ชั้น 1 ของอาคารเป็นที่ตั้งของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย ร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ  ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ลานสำหรับนั่งพักผ่อน และทำกิจกรรมของนักศึกษา สโมสรนักศึกษาหอพัก ส่วนชั้น 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ห้องเรียนรวม (9N-200) ซึ่งบรรจุนักศึกษา จำนวน 400 คน ห้องละหมาด สำนักงานหอพัก รวมทั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีไทยสากล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และอาคารเชื่อมต่อ C-D ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องพระสำหรับนักศึกษาหอพัก

อาคารหอพักทั้ง 4 อาคาร แบ่งออกเป็น

อาคารหอพัก 9A – 9B  เปิดบริการให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เช่าพักตั้งแต่ปี 2529 เป็นหอพักหญิงทั้ง 2 อาคาร โดยในแต่ละชั้นจะมี 26 ห้อง แบบห้องน้ำรวม

อาคารหอพัก 9C – 9D เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพักตั้งแต่ปี 2536 โดยแบ่งออกเป็นหอพักชาย 1 อาคาร และหอพักหญิง 1 อาคาร ในแต่ละชั้นมี 30 ห้อง แบบห้องน้ำในห้องพัก

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US