02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวสาร/ประกาศ

กำหนดการจอง และชำระค่าบำรุงห้องพัก สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยอยู่หอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

(Announcement Room Reservation & Payment dates Semester 2/2566 )

แบบฟอร์มจองห้องพักนักศึกษาที่ไม่เคยอยู่หอพัก

👇

https://forms.gle/Ei1vEeMun1bYApr46

ขั้นตอนการทำเรื่องคืนเงินประกัน
Dormitory Deposit Refund
ปรับปรุง WI-FI
ประกาศ
อยู่หอในต้องเอาอะไรมาบ้างนะ...
คลินิกเวชกรรม
กรุณาอย่าแขวนที่ตาข่ายกันนก

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US