02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

งานบัญชีและการเงินหอพัก

ดร.สมหมาย รัตนมาตร์

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชีและการเงินหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1691
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ทิวาพร อุประ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงินหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1689
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : tivaporn.u@rsu.ac.th

สุวรรณา บาตร์เงิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงินหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1672
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : suwanna.b@rsu.ac.th

วาสนา เครือวงษา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงินหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1672
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : vasana.k@rsu.ac.th

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US