02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

งานแม่บ้าน

อาภาพร จันทะคร

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานแม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : apaporn.j@rsu.ac.th

สุทิสา แข่งขัน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สุประภา คุ้มเกตุ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

บงกช จั่นนาค

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

อรทัย คุ้มครอง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

อุดม ผลมะไฟ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

เกศรินทร์ ทองสุ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ดวงตา สินบัว

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

เดือน จันทรประภาด

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

บุญยงค์ สมหวัง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ประภาพร เหมือนเมือง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

พันนิภา ไชยเพ็ชร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

พิสมัย จงสา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

วรรณา ชาภักดี

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สายยันต์ โกฉิม

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สว่างจิตร จักรเพ็ชร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สายฝน จรรยา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ชนินาถ บุนา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

วันดี เสนเพชร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ฉลอง ตุละ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

นวลละออ ประสานทอง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ศศิธร  ช้างฉาว

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

นิรัน ชัยนาเวท

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาดและส่งน้ำดื่ม
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ภานุพงษ์ พุทธรังษี

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาดและส่งน้ำดื่ม
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

วัชรินทร์ โกฉิม

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาดและส่งน้ำดื่ม
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

โสภณ วัชระ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาดและส่งน้ำดื่ม
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1750
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US