02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

งานต้อนรับส่วนหน้า

สามารถ อินทจิตร์

ตำแหน่ง :หัวหน้างานต้อนรับส่วนหน้า
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1673
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : somart.i@rsu.ac.th

วิสุดา บุญญภัทโร

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานต้อนรับส่วนหน้า
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1673
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : visuda.b@rsu.ac.th

อุไรรัตน์ คลองช่วย

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานต้อนรับส่วนหน้า
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1673
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : urairat.k@rsu.ac.th

ธัญพิมล ภูครองพลอย

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานต้อนรับส่วนหน้า
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1673
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : thanypimol.p@rsu.ac.th

วรรณวิษา พิมพ์จันทร์

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานต้อนรับส่วนหน้า
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1673
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : wanvisa.p@rsu.ac.th

ธนัท โรจนบวร

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานต้อนรับส่วนหน้า
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1673
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : thanut.r@rsu.ac.th

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US