02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

งานซ่อมบำรุง

ธรรมวิชญ์ รักเชื้อกุลวัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงหอพัก ฝ่ายนโยบาย
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1751
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : thamawich.r@rsu.ac.th

ประพัฒน์พงศ์ สถาพร

ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงหอพัก ฝ่ายปฏิบัติการ
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1751
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665
อีเมล : praphatpong.s@rsu.ac.th

นพพร รอดทุกข์

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1751
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สมหมาย แซ่เจียน

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1751
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

สำอางค์ สอนน้อย

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1751
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

พิษณุ ทรัพย์กระจ่าง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงหอพัก
สำนักงาน : สำนักงานหอพัก
โทรศัพท์ : 02-791-6000 ต่อ 1751
โทรสาร : 02-791-6000 ต่อ 1665

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US