02-791-6000 ต่อ 1688

dormitory@rsu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรม

สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโครงการทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี  2566
เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา
รู้จักการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์
สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสังคม มีจิตสำนึกที่ดี
พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ
ศูนย์สาธารณะสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู และ ณ สัทธา อุทยานไทย
จ.ราชบุรี โดยมี นายชิดชัย ธิบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และนางสาวบุรณี
วุฒิกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันควบคุมดูแล
ภายในโครงการมีการทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ณ
ศูนย์สาธารณะสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู มีกิจกรรมสันทนาการ ,
วาดรูประบายสี ฯ และมอบสิ่งของบริจาค จากนั้นเดินทางไป ณ สัทธา
อุทยานไทย จ.ราชบุรี
ที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าความเป็นไทย
ชมศิลปวัฒนธรรมไทย , หุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญ ,
ประติมากรรมพระพุทธรูปหล่อ 3 บูรพกษัตริย์
ผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทย , ประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย ,
วิหารสุโขทัย ถ้ำพุทธชาดก เรือนไทย 4 ภาค

จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง และกิจกรรม Work shop
เรียนรู้การทำยาหม่อง
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก
ทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
วิถีชีวิตไทย ๆ ได้รู้จักบุคคลสำคัญจากหุ่นขึ้ผึ้งที่จัดแสดง
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของไทยที่อนุชนรุ่นหลังควรได้ศึกษาเรียนรู้

ADDRESS

สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา

(อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาทำการ โทร 02-791-6000 ต่อ 1688

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

CONTACT

โทร : 02-7916000 ต่อ 1673, 1688

หอ A เบอร์ติดต่อ 2846

หอ B เบอร์ติดต่อ 1688

หอ C เบอร์ติดต่อ 2150

หอ D เบอร์ติดต่อ 1753

 

Line : @dormrsu

Facebook : www.facebook.com/Dormrsu 

Email : dormitory@rsu.ac.th

FOLLOW US