เริ่มปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าเป็นวันแรก ประจำเดือน ธันวาคม 2565

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานหอพัก ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 9B) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000, Thailand

ชำระค่าน้ำค่าไฟ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenoTiN0o9F3jWA1LgAFlifPGZEsYkMr3NGw8xfmmtraqTA0A/viewform